MS STEIGEN

3 separate sirkulære fisketanker med separate sirkulasjonssystemer. Tankene designet for undertrykkslasting og trykklossing. Hver tank har 1 stk Aquascan lasteteller med kapasitet ca. 200t/h. Båten er utstyrt med MMC sorteringsmaskin, kapasitet 80-100 t/h. IMO nummer: 9801952

Tekniske data

 • Byggeår: 2017
 • Byggested: Havyard Ship Technologys verft i Leirvik i Sogn. Byggnr 127
 • Lengde: 84,8 m
 • Bredde: 16,9 m
 • Totalt volum: 3200 m³
 • Volum tank 1: 970 m³
 • Volum tank 2: 1115 m³
 • Volum tank 3: 1115 m³
 • Sirk.kapasitet: 8000 m³/t i alle tanker
 • Filter kapasitet: 2 x 3000 m³ per tank/t
 • CO² luftere: 3 x 1080 m³ per time
 • Vakuum anlegg: 2 x 6000 liters tanker

 

Spesifikasjoner

 • Oksygenanlegg: 2 x 55 kg/t
 • Ozonanlegg: 2 x 2300 gram/t
 • Alle tanker har automatvask og desinfisering system.
 • Automatvask og desinfeksjon av rørsystemer
 • Designet for tørrlasting av fisk ifbm. ferskvannbehandling og RSW-kjøring.
 • Utstyrt for behandling av fisk med H2O2, samt andre medikamenter.

Kontaktinfo

E-post: steigen@norskfisketransport.no

« Gå tilbake til alle